1 Lipca

START ZGŁOSZEŃ

22 Lipca

KONIEC ZGŁOSZEŃ

5 Sierpnia

OGŁOSZENIE TOP 10

9 - 11 Września

FINAŁ W KOWNIE